Automatyzacja procesów produkcyjnych – od czego zacząć?

Automatyzacja produkcji wydaje się być nieunikniona wobec rosnących oczekiwań konsumentów i coraz większej konkurencji, jaka panuje na rynku. Wdrożenie nowych, ergonomicznych rozwiązań pozwala nie tylko sprostać trudnościom, jakie obecnie dają się we znaki przedsiębiorcom, lecz również zoptymalizować koszty. Od czego rozpocząć automatyzację procesów produkcyjnych?

Sprawdzenie bieżących rozwiązań

Chcąc wprowadzić nowoczesne rozwiązania techniczne w swoim przedsiębiorstwie, należy w pierwszej kolejności sprawdzić i ocenić te, które są stosowane obecnie. Pozwala to:

  • zidentyfikować problemy,
  • oszacować wysokość ponoszonych kosztów,
  • zdecydować, które elementy procesów produkcyjnych wymagają zmian.

Najczęściej w audycie biorą udział osoby nadzorujące poszczególne procesy, jednak czasami potrzebna jest również pomoc osób z zewnątrz – doświadczonych inżynierów. W tym celu warto zapoznać się z ofertą firmy https://inco-system.com/, oferującej usługi outsourcingowe oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji. Wbrew pozorom przeprowadzenie audytu jest bardzo ważnym elementem całego procesu automatyzacji, gdyż pozwala zastanowić się nad tym, które obszary wymagają wprowadzenia zmian, pochłaniają najwięcej czasu czy generując wysokie koszty. Jednocześnie umożliwia dopracowanie koncepcji produktu, który powstaje w całym procesie, przechodząc przez poszczególne jego etapy. 

Modyfikacja procesów produkcyjnych – opracowanie koncepcji

Audyt procesów produkcyjnych pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, które z nich należy zmodyfikować, stawiając przy tym na automatyzację. Pozwala ona przede wszystkim usprawnić pracę, a jednocześnie zoptymalizować koszty prowadzonej działalności. Obecnie można zautomatyzować niemal każdy proces produkcyjny, choć oczywiście wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych wydatków, dlatego najczęściej przedsiębiorcy wdrażają zmiany powoli. Na tym etapie należy zadać sobie pytanie jakim budżetem dysponuje firma oraz automatyzacja których procesów jest kluczowa w kontekście zwiększenia konkurencyjności. W przedsiębiorstwach najczęściej sporządza się rachunek kosztów, który pozwala oszacować wydatki i jednocześnie zobrazować, jakie oszczędności zostaną wygenerowane dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych. 

Wdrożenie nowoczesnych technologii

Nad projektowaniem nowoczesnych, zautomatyzowanych procesów produkcyjnych czuwają inżynierowie, jednak wdrożenie poszczególnych rozwiązań warto zlecić firmie zewnętrznej. Pozwala to zaoszczędzić sporo cennego czasu i jak najszybciej rozpocząć korzystanie z innowacyjnych metod produkcji. Należy jednak mieć na uwadze, że wdrażanie nowych rozwiązań jest pewnym procesem, którego nie powinno się przyspieszać. Bardzo istotna jest tutaj na przykład faza testów, która pozwala upewnić się co do prawidłowości działania konkretnych algorytmów. Pracownicy muszą natomiast zostać odpowiednio przeszkoleni – dotyczy to zarówno kierowników działów, jak i tych, którzy będą pracować bezpośrednio z nową maszyną. 

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na TvTu: redakcja@tvtu.pl