Mobbing – jak go udowodnić?

Zgodnie z Kodeksem Pracy mobbing podlega karze, jaką jest grzywna, a nawet pozbawienie wolności. Mimo to nie brakuje przełożonych, którzy stosują wobec swoich podwładnych nadużycia o różnym podłożu. Co powinno zapalić przysłowiową czerwoną lampkę i jak udowodnić mobbing?

Jakie zachowania świadczą o mobbingu?

Aby można było przejść do omówienia tego, jak udowodnić mobbing, najpierw trzeba wyjaśnić, czym on jest. Zgodnie z definicją, która znajduje się w polskich przepisach prawnych, za mobbing uważane jest długotrwałe nękanie pracownika bądź też jego zastraszanie, którego celem jest ośmieszenie, poniżenie, kwestionowanie kompetencji, obniżenie poczucia wartości i przydatności do pracy etc. Przy czym za znamiona mobbingu uznaje się tylko te zachowania, które są:

– długotrwałe i powtarzające się;

– poniżające i upokarzające.

Warto dodać, że choć często mówi się o mobbingu stosowanym przez pracodawcę czy kierownika wobec podległych osób, to równie dobrze współpracownicy mogą dopuszczać się znęcania psychicznego wobec koleżanki/kolegi z pracy. Pracodawcy chcący wdrożyć w swojej firmie procedury antymobbingowe powinni zwrócić się z tym do prawnika z prawa pracy

Jak udowodnić mobbing?

Pracownik, który chce ubiegać się o odszkodowanie z tytułu tego, że był mobbingowany przez swoich przełożonych czy współpracowników, musi posiadać na to dowody. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju wiadomościach tekstowych, takich jak e–maile, smsy, a także nagraniach głosowych. Bardzo istotnym dowodem w sprawie są świadkowie, mogący potwierdzić wersję wydarzeń, składaną przez osobę poszkodowaną. Jeżeli istnieje taka możliwość, to pracownik powinien złożyć też skargę na osobę, która dopuszcza się nękania, poniżania i innych tego typu zachowań. Ponadto długotrwałe zwolnienie lekarskie, spowodowane problemami zdrowotnymi, w tym problemami natury psychicznej, jest istotnym dowodem w sprawie o mobbing.

Chcąc udowodnić mobbing, konieczne jest zbieranie wszelkiego typu dowodów – od wiadomości tekstowych, po nagrania głosowe, świadków czy zwolnienia lekarskie. 

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na TvTu: redakcja@tvtu.pl