Płodozmian – dlaczego warto go stosować

Produkcja rolnicza ma jeden nadrzędny cel, jest nim maksymalizacja zbiorów upraw przy jednoczesnym braku straty w urodzajności gleby lub nawet poprawieniu jej. Osiągnięcie tych celów nie należy do niemożliwych, można osiągnąć je na dwa sposoby, obydwa są równie wydajne, pierwszy z nich to intensywne nawożenie, co jest dość kosztowne, drugi, o wiele tańszy jest również ekologiczny i znany od pokoleń- mowa bowiem o płodozmianie. Taka forma uprawy roli poprawia wzrost plonów poprzez właściwe zastępowanie roślin.

Jednak we współczesnym świecie, który jest mocno nastawiony na sztuczne nawozy i mechanizację dochodzi do intensywnego wykorzystywania gleby przez małą ilość różnych roślin, a to wpływa niekorzystnie na jakość podłoża. Często dochodzi do wyjałowienia gruntu, jej zmęczenia i podatności na chorobotwórcze grzyby. Dlatego przyjrzyjmy bliżej się zagadnieniu płodozmianu i mądrze z niego korzystajmy.

Właściwe planowanie płodozmianu

Prawidłowo opracowany plan płodozmianu jest kluczem do sukcesu, dzięki niemu poprawimy żyzność gleby, zabierzemy większy ilości z produkcji roślinnej, a same rośliny będą wyższej jakości. Wszystko to odbywa się z minimalnym nakładem środków finansowych. Uzyskanie jakościowo lepszych i obfitszych plonów poprawia opłacalność produkcji polowej lub produkcji zwierzęcej gdy rośliny uprawiane są jako pasza dla zwierząt hodowlanych.

Ale płodozmian to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla rolników, ale również dla ogrodników, o czym można dowiedzieć się na stronie OgarnijOgrod.pl.

Podstawowe zasady płodozmianu 

W efektywnym płodozmianie chodzi o racjonalne zmianowanie, czyli rokroczne zmienianie uprawianych roślin na danym obszarze. Planując płodozmian uwzględnia się czynniki, które poprawiają wartość gleby i wpływają pozytywnie na kondycję sadzonych roślin. Zmianowanie to nie tylko właściwe i umiejętne zamienianie roślin na roli, to również odpowiednia agrotechnika. Są bowiem zabiegi poprawiające, jak chociażby naturalne nawożenie, w niektórych przypadkach taka technika jest skuteczna gdyż działa dłużej niż jeden rok, stąd zmianowanie i płodozmian to planowanie długofalowe.

W płodozmianie każda kolejna roślina sadzona w następstwie wcześniejszej powinna być tak dobrana, aby zapewnić jej maksymalnie najlepsze warunki do wzrostu, a co za tym idzie do wydania maksymalnie wysokiego plonu

Zasady układania płodozmianu 

Gdy mowa o zasadach planowania płodozmianu to oprócz korzyści materialnych powinniśmy mieć ma uwadze wpływ uprawianych roślin na środowisko naturalne i odwrotnie, wpływ środowiska na aktualnie uprawiane rośliny.

Podstawowe zasady którymi powinniśmy się kierować:

  • Na początku określany liczbę pół według struktury zasiewów,
  • Uprawiane rośliny dobieramy zgodnie z kompleksem glebowym,
  • Na pierwszym miejscu pola powinna znaleźć się albo roślina okopowa albo inna, ale na oborniku,
  • W miejsce roślin okopowych sadzimy rośliny nieozime,
  • Zboża jare uprawiamy naprzemiennie ze zbożami ozimymi,
  • Rośliny, które posiadają długi okres wschodzenia sadzimy bądź siejemy po roślinach odpowiedzialnych za zmniejszanie chwastów w glebie.
  • Maksymalny udział roślin bobowatych nie powinien przekraczać 30% powierzchni,
  • Gatunki roślin bobowatych nie powinniśmy uprawiać dłużej niż przez 1 rok,
  • Rośliny tego samego gatunku lub gatunków pokrewnych powinniśmy sadzić na tym samym polu zachowując minimalną przerwę wynoszącą 4 lata.

Stosując się do powyższych wytycznych możemy zmaksymalizować zbiory plonów przy jednoczesnej minimalizacji strat dla gleby i środowiskowa. Płodozmian posiada jeszcze jedną dodatkową zaletę, poprzez częstą rotację uprawnych roślin minimalizujemy ryzyko występowania szkodników żerujących na konkretnych gatunkach roślin

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na TvTu: redakcja@tvtu.pl