Szkoła językowa we Wrocławiu zapewnia: nauka bez stresu? U nas to standard!

Porozumiewanie się w obcym języku nie przydaje się wyłącznie na niwie zawodowej. Coraz częściej znajomość języka przydaje się także w życiu prywatnym – coraz częściej w gronie naszych znajomych pojawiają się osoby, które nie potrafią rozmawiać po polsku, mamy możliwość zapoznania się z zagraniczną literaturą, filmami w języku oryginału. Korzyści jest wiele. Każdy chciałby potrafić porozumiewać się w języku obcym, a najlepiej dwoma. Świadomość tego, że szkoła językowa Wrocław, to jednak szkoła, a ta nie kojarzy się raczej z przyjemnością. Czy jednak może być inaczej?

Nauka może być zabawna – ta szkoła językowa we Wrocławiu to najlepszy dowód

Większość z nas ma świadomość, że znajomość języków obcych może być bardzo ważna w naszym życiu. Twierdzi się wręcz, że w dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym jest na wagę złota. Znajomość języków jest ważna w życiu zawodowym. Prawie każdy pracodawca szukając kandydatów na ciekawe stanowiska, jako jeden z warunków stawianych kandydatom podaje umiejętność posługiwania się językiem obcym i to najlepiej, by znajomość ta była na stopniu co najmniej komunikatywnym. Nic więc dziwnego, że pewna szkoła językowa Wrocław https://gerelis.pl/ stawia na pierwszym miejscu umiejętność swobodnej komunikacji. 

Gerelis – szkoła językowa we Wrocławiu, stawia przede wszystkim na naukę konwersacji, aby kursanci przełamali barierę językową

Niemal każdy dorosły z czasów dzieciństwa oraz wczesnej młodości pamięta czas spędzony w szkole. Dla większości nauka w szkole nie była czymś, co wspomina raczej dobrze. Ciężkie tornistry pełne podręczników, godziny spędzone w salach klasowych w niewygodnych ławkach, odpytywanie przy tablicy, to raczej nie są wspomnienia, które mogłyby pomóc w decyzji o podjęciu nauki języka obcego. Szkoła językowa to dla większości jednak jest ponownie szkoła. Trzeba powiedzieć, że o wiele chętniej podejmowalibyśmy wysiłek nauki języka obcego, jeśli ta nauka mniej przypominałaby tą naukę, którą pamięta się z dzieciństwa i młodości. Jest wiele metod nauczania języków obcych. Tak naprawdę każda szkoła preferuje jakąś metodę lub ma opracowany swój autorski program nauczania. W niektórych szkołach nauka przypomina klasyczne lekcje z podręcznikami, wkuwaniem słówek oraz reguł gramatycznych. 

Są też szkoły, które proponują naukę nastawioną na opanowanie przede wszystkim umiejętności rozmawiania, a gramatyka jest uczona niejako „przy okazji”. Jest jeszcze metoda pośrednia – gramatyka oraz nauka konwersacji jest przekazywana w równych proporcjach. Program to jedno, jednak w nauce jest ważna atmosfera. Wiadomo szkoła językowa Wrocław, to ma być miejsce przyjazne nauce, a więc takie, do którego chce się przychodzić. Mało kto chce uczęszczać na zajęcia, które przypominają najgorsze koszmary z dzieciństwa.

Czy jest taka szkoła, gdzie zajęcia przypominają bardziej spotkania towarzyskie? Czy jest taka szkoła, gdzie nie trzeba używać podręczników, gdzie nie ma odpytywania przy tablicy? Nauka jak wiadomo najlepiej jest przyswajana, kiedy nie jest kojarzona z przymusem, ale raczej z zabawą. Przymus powoduje stres, który może blokować w mózgu obszary odpowiedzialne za przyswajanie nowych rzeczy. O wiele szybciej się uczymy przez zabawę. Takie są fakty i to jest stosowane w przypadku nauczania małych dzieci. Dzieci się szybko nudzą kiedy coś muszą robić, tracą wówczas koncentrację. Jeśli jednak będzie się przykazywało naukę przy okazji zabawy, to efekty przychodzą bardzo szybko i są trwałe. Dlaczego więc nie stosować tej samej metody w przypadku kształcenia dorosłych?

Szkoła językowa Wrocław wyjaśnia – najważniejsza jest sztuka konwersacji

W większości języków, jeśli nie we wszystkich, można wyróżnić ten język oficjalny – literacki lub urzędowy oraz liczne jego odmiany, gwary, dialekty. Ucząc się języka obcego poznajemy zazwyczaj właśnie ten język literacki, który znajdzie się w gazetach, książkach itp. Jednak trzeba pamiętać, że ten język literacki nie funkcjonuje raczej w codziennym życiu. Osoba ucząca się literackiego języka angielskiego, na ulicach Londynu może mieć problem  z porozumieniem się mieszkańcami, ale również z ich zrozumieniem. 

Język literacki jest doskonałą bazą do poznania języka potocznego, podstawy sztuki konwersacji. Planując wyjazd za granicę w celach zarobkowych, towarzyskich będzie się potrzebowało znajomości konwersacji w języku potocznym jak w czystym literackiej jego wersji. Sztuka konwersacji, jak wyjaśnia szkoła językowa Wrocław, jest tym co powinno się opanować podczas kursów językowych. Oczywiście nie zapominając o zasadach gramatyki. Takiej sztuki najłatwiej się jest nauczyć poprzez tzw. zanurzenie w języku, czyli uczestnictwo w zajęciach prowadzonych wyłącznie w języku obcym. 

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na TvTu: redakcja@tvtu.pl