Utylizacja odpadów niebezpiecznych: opakowania

0

Zrównoważone gospodarowanie odpadami jest dzisiaj strategicznym elementem światowej polityki – ze sfery ekologicznego widzimisię temat ten ewoluował do jednego z najważniejszych haseł dzisiejszej strategii zarządzania przedsiębiorstw. Każda firma generuje odpady, niektóre z nich według ustawy klasyfikowane są jako niebezpieczne. Zaliczają się do nich, generowane w dużych ilościach, odpady opakowaniowe. Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych z tej grupy?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych: jakie rynki?

Wydawać by się mogło, że już sama segregacja odpadów i ich unieszkodliwianie może pozytywnie wpłynąć na środowisko. Oczywiście, jest w tym wiele racji jeśli mówimy o odpadach komunalnych, generowanych w domach czy biurach. Niestety w całkowitej masie odpadów opakowaniowych musimy wyróżnić także opakowania pochodzące z przemysłu – wychwytywanie i recykling odpadów niebezpiecznych z tego źródła staje się poważnym wyzwaniem, odpowiadają za to wykwalifikowane firmy (źródło: OdbieramyOdpady.com).

Jedną z większych grup stanowi recykling i przetwarzanie odpadów – opakowań po surowcach i produktach z branży automotive, chemicznej, petrochemicznej, metalurgicznej itp. Opakowania, które wymagają specjalnych metod (utylizacja odpadów niebezpiecznych) to także opakowania po surowcach i składnikach produkcji w branży farmaceutycznej oraz opakowania po substancjach chemicznych.

Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych metodami R3 oraz R5 dotyczy w znaczącym procencie także przemysłu spożywczego – dość dużej gałęzi polskiej gospodarki. Rynek ten generuje olbrzymie ilości beczek, kanistrów i innych. Jeśli dodamy do tego opakowania z przemysłu kosmetycznego oraz opakowania z przemysłu rolnego (nawozy, środki ochrony roślin) – zbierzemy wówczas pokaźną grupę potencjalnych dostawców, których dotyczy recykling odpadów niebezpiecznych w Polsce.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych: jak wygląda w praktyce?

Za organizację całego procesu unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów opakowaniowych odpowiada zakład produkcyjny, która takowy odpad generuje. Jak podaje polska firma specjalizująca się w odbiorze odpadów niebezpiecznych OdbieramyOdpady.com: odbiorowi podlegają odpady – opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w kodzie 15 01 02 lub 15 01 10*.

Jak wygląda cały proces? Firma, której specjalizacją jest recykling odpadów niebezpiecznych (opakowań) realizuje usługę w trzech etapach. Pierwszym jest odbiór odpadów niebezpiecznych, co musi przebiegać z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Kolejnym etapem jest transport odpadów niebezpiecznych do miejsca ich unieszkodliwienia. Ostatnim etapem jest utylizacja odpadów niebezpiecznych. Firma EKOSERWIS, która realizuje zlecania na terenie całego kraju używa w tym celu metody R3 i R5.

Według Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach proces odzysku R3 to inaczej recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania.

Recykling i przetwarzanie metodą R5 dotyczy innych materiałów nieorganicznych.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na TvTu: redakcja@tvtu.pl

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here